strzałka do góry

Aktualności A kuku nr 1

Bądź na bieżąco! Sprawdź najnowsze wydarzenia z życia Przedszkola A KUKU!


REKRUTACJA 2022/2023

DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA A KUKU   
w Krakowie Os. Piastów 23A


Rekrutacja na rok szkolnych 2022/2023 prowadzona jest z wykorzystaniem serwisu rekrutacyjnego Formico (krakow.formico.pl) oraz w formie papierowej.

 

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1 – 31 marca 2022 r.

Uruchomienie rekrutacji w serwisie rekrutacyjnym Formico (krakow.formico.pl)

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola wypełniają w formie elektronicznej, a następnie drukują i podpisują  Wniosek o przyjęcie.

Osoby niemające dostępu do Internetu lub niewyrażające woli korzystania z elektronicznej formy rekrutacji mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w przedszkolu biorącym udział w rekrutacji oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego Formico.

Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku o przyjęcie (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) należy go złożyć w przedszkolu wskazanym przez rodziców jako pierwsze.

Niezłożenie w terminie do 31 marca 2022 r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.


do 1 kwietnia 2022 r.

Weryfikacja wniosków przez przedszkola - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach


22 kwietnia 2022 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


25 kwietnia – 6 maj 2022 r.

Potwierdzanie przez rodzica dziecka woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w godzinach ustalonych przez dyrektora


9 maj 2022 r.

Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych dzieci oraz liczby wolnych miejsc.